Avertissement : cette traduction fait l'objet de débats sur fr.lettres.langues-anciennes.grec etnzn.fr.langue.grecque . J'attire ton attention, lecteur, sur le fait que le texte grec est codé en unicode. A l'adresse suivante , chez Denis Liégeois tu en sauras plus sur ce qu'est l'unicode, et à celle-ci, tu trouveras la police nécessaire pour afficher le grec, Athena Roman; tu cliqueras alors sur "download Athena Roman". Puis, tu iras dans le dossier windows, puis Fonts, et tu copieras la police dans ce dernier.
Enfin toutes mes excuses pour le texte qui est encodé sans ses signes diacritiques. Quand cela sera possible, il sera remédié cet ennuyeux inconvénient.

15
ουκ αν ανηρ τοιαυτα σοφος  φρεσι μαντευσαιτο
ως οφρα μεν ουν τε βιωσι, το δη βιοτον καλεουσι,
τοφρα μεν ουν εισιν, και σφιν παρα δειλα και εσθλα,
πριν δε παγεν τε βροτοι και επει λυθεν, ουδεν αρ'εισιν.
16
ηι και παρος εσκε, και εσσεται, ουδε ποτ', οιω,
τουτων αμφοτερων κενεωσεται ασπετος αιων
17
διπλ'ερεω ; τοτε μεν γαρ εν ηθξηθη μονον ειναι
εκ πλεονων, τοτε δ'αυ διεφυ πλεον' εξ ενοσ ειναι.
δοιη δε θνητων γενεσις, δοιη δ' απολειψις ;
την μεω υαρ παντων συνοδος τικτει τ' ολεκει τε,
η δε παλιν διαφυομενων θρεφθεισα διεπτη.
και ταυτ' αλλασοντα διαμπερες ουδαμα ληγει,
αλλοτε δ' αθ διχ' εκαστα φορεθμενα Νεικεοσ εχθει.
< ουτως ηι μεν εν εκ πλεονων μεμαθηκε φυεσθαι >
ηδε παλιν διαφυντος ενος πλεον' εκτελεθουσι,
τηι μεν γιγνονται τε και ου σφισιν εμπεδος αιων ;
ηι δε διαλλασσοντα διαμπερες ουδαμα ληγει,
ταυτηι δ' αιεν εασιν ακινητοι κατα κυκλον.
αλλ' αγε μυθων κλυθι ; μαθη γαρ τοι φρενας αυξει ;
ως γαρ και πριν εειπα πιφαυσκων πειρατα μυθων,
διπλ' ερεω. τοτε μεν γαρ εν ηυξηθη μονον ειναι,
εκ πλεονων, τοτε δ' αθ διεφθ πλεον' εξ ενος ειναι,
πθρ και θδωπ και γαια και ηερος απλετον υψος,
Νεικος τ' ουλομενον διχα των, αταλαντον απαντηι,
και Φιλοτης εν τοισιν, ιση μηκος τε πλατος τε ;
την σθ νοωι δεκρεθ, μηδ' ομμασιν ησο τεθηπως ;
ητις και θνητοισι νομιζεται εμφθτος αρθοις,
τηι τε φιλα φρονέουσι και αρθμια εργα τελουσι,
Γυτοσθνην καλεοντεσ επωνθμον ηδ' Αφροδιτην ;
την ου τισ μετα τοισιν ελισσομενην δεδαηκε
θνητος ανηρ ; σθ δ' ακουε λογου στολον ουκ απατηλον.
ταυτα γαρ ισα τε παντα και ηλικα γενναν εασι,
τιμης δ'αλλης αλλο μεδει, παρα δ' ηθος εκαστωι,
εν δε μερει κρατεουσι περιπλομενοιο χρονοιο.
και προς τοις οθτ' αρ τι επιγινεται ουδ' αποληγει ;
ειτε γαρ εφθειροντο διαμπερες, ουκετ' αν ησαν.
τουτο δ'επαυξησειε το πραν τι κε ; και ποθεν ελθον ?
πηι δε κε κηξαπολοιτο, επει τωνδ' ουδεν ερημον ?
αλλ' αθτ' εστιν ταυτα, δι' αλληλων δε θεοντα
γιγνεται αλλοτε αλλα και ηνεκες αιεν ομοια.
18
Φιλιη
19
σχεδυνην Φιλοτητα.
20
τουτο μεν αν βροτεων μελεων αριδεικετον ογκον °
αλλοτε μεν Φιλοτητι σθνερχομεν' εις εν απαντα
γθια, τα σωμα λελογχε, βιοθ θαλεθοντος εν ακμηι°
αλλοτε δ'αυτε κακηισι διατμηθεντ' Εριδεσσι
πλαζεται ανδιχ' εκαστα περιρρηγμινι βιοιο.
ως δ'αυτως θαμνοισι και ιχθυσιν υδρομελαθροις
θηρσι τ'ορειλεχεεσσιν ιδε πτερβαμοσι κυμβαις.
21
αλλ'αγε, τονδ'οραων προτερων επιμαρτυρα δερκευ,
ει τι και εν προτεροισι λιποξυλον επλετο μορφηι,
ηελιον μεν λευκον οραν και θερμον απαντηι,
αμβροτα δ'οσσ'ειδει τε και αργετι δευεται αυγηι,
ομβρον δ'εν πασι δνοφοεντα τε ριγαλεον τε °
εκ δ'αιης προρεουσι θελεμνα τε και στερεωπα.
εν δε Κοτωι διαμορφα και ανδιχα παντα πελονται,
σθν δ'εβη εν Φιλοτητι και αλληλοισι ποθειται.
εκ τουτων γαρ πανθ'οσα τ'ην οσα τ'εστι και εσται,
δενδρεα τ'εβλαστησε και ανερες ηδε γυναικες,
θηρες τ'οιωνοι τε και υδατοθρεμμονεσ ιχθυς,
και τε θεοι δολιχαιωνες τιμηισι φεριστοι.
αθτα γαρ εστιν ταυτα, δι'αλληλων δε θεοντα
γιγνεται αλλοιωπα° τοσον δια κρησις αμειβει.
22
αρθμια μεν γαρ ταυτα εαυτων παντα μερεσιν
ηλεκτωρ τε χθων τε και ουρανος ηδε θαλασσα,
οσσα φιν εν θνητοισιν αποπλαχθεντα πεφυκεν.
ωσ δ'αυτωσ οσα κρησιν επαρκεα μαλλον εασιν,
αλληλοις εστερκται ομοιωθεντ' Αφροδιτηι.
εχθρα δ'α πλειστον απ αλληλων διεχουσι μαλιστα
γεννηι συγγινεσθαι αηθεα και μαλα λυγρα
Νεικεος εωωεσιηισιν, οτι, σφισι γενναν εοργεν.
γεννηι τε κρησει τε και ειδεσιν εκμακτοισι.15
Cela, nul sage en lui ne le devinerait
Le temps qu'on est vivant, on l'appelle existence
L'existence côtoie le bonheur et les maux
L'homme est néant, avant de naître, après la mort.(1)


16
En effet, ainsi chacune était auparavant, ainsi chacune sera, et
jamais, je crois,
Le temps immense ne se videra de ces deux soeurs.


17
Je parlerai des deux : tantôt l'Un croît seul pour exister à partir du multiple,
Tantôt à son tour, s'étant écoulé, le multiple existe à partir de l'Un.
Double naissance et double mort pour les mortels ;
La réunion du Tout enfante et détruit l'une,
L'autre, en sens contraire s'étant nourrie de ce qui se disjoint, prend
son essor.
Aucun de ces échanges continus ne cessent,
Tantôt sous l'effet de l'Amour, tout converge vers l'Un,
Tantôt au contraire chaque chose est emmenée séparément par la haine de
Discorde.
[Ainsi il a appris que l'un naît du multiple]
 
Et le multiple provient de l'Un s'étant à nouveau divisé
Dans la mesure où il naît et son temps n'est pas immuable;
Dans la mesure où les échanges continus ne cessent pas,
Dans cette mesure-là, toujours ils demeurent immobiles dans le cycle.
Mais allons, écoute ces paroles ; avoir appris accroîtra ton esprit;
En effet, ainsi j'ai auparavant parlé faisant briller les frontières des paroles
J'énoncerai le double mouvement. En effet tantôt l'Un s'accroît seul pour exister
A partir du multiple, tantôt à son tour, s'étant divisé, le multiple existe à partir de l'Un,
Le feu, l'eau et la terre et l'élévation sans mesure de l'air
Hors d'eux Discorde pernicieuse, pèse également en tout
Et Amitié en leur sein s'équivaut par la largeur et la longueur.
Toi, fixe-la de ton esprit, ne demeure pas planté les yeux écarquillés
Elle qui intime à nos membres est reconnue par les mortels,
Par elle se songent les amours et se mènent à leur terme les accouplements,
Ils lui donnent le nom de Plaisir ou encore Aphrodite;
Pas un mortel n'en est instruit, alors qu'elle tournoie parmi eux;
Mais toi, écoute le trajet sans embûches de ma parole.
En effet ces choses sont égales et elles sont de même âge quant à la race,

chacun règne sur l'autre par la crainte du suivant, selon son habitude,
et tour à tour, ils dominent dans la boucle du temps;
Aussi rien ne s'ajoute ni ne soustrait pour eux ;
car si ils étaient détruits continuellement, ils n'existeraient pas
Et ce tout, qu'est-ce qui l'accroîtrait ? Et d'où viendrait-il ?
et de quelle manière pourrait-il périr, puisqu'aucun de ceux-ci n'est vide ?
mais ils demeurent identiques, puis courrent dans des directions opposées,
les uns à travers les autres, mais continuent aussi d'être les mêmes.

18
Amitié.

19
Tenace Amitié.

20
Des membres des mortels on le voit dans l'Ensemble :
Tantôt dans l'Un l'Amour réunit tous les membres
Echus au corps à l'apogée de l'existence,
Tantôt, éparpillés par la Haine mauvaise,
Le ressac de la vie les sépare et ballotte ;
De même pour la plante et le poisson dans l'onde,
Le fauve en sa montagne et le courbe albatros.(2)
21
Mais allons, contemple le témoignage de ces premiers entretiens,
Et si auparavant il y a eu imperfection quant à la forme. de ces
derniers,
<contemple> le soleil brillant à la vue et chaud en tout lieu,
les immortels éléments tels qu'ils sont imprégnés pour l'aspect et la
brillance par l'éclat du soleil,
la pluie obscure  et glaciale en tous
De la terre surgissent l'enveloppe et le fondement.
Dans haine toutes les choses se meuvent  enveloppées et en deux parties,
Puis s'unissent dans Amitié, éprises les unes des autres.

Car de celles-ci, tout ce qui était, est et sera,
plantes, hommes et femmes, a germé,
bêtes sauvages, oiseaux et poissons qui vivent dans l'eau,
et les dieux aux longues existences couverts d'honneurs.
En effet, ces choses sont identiques, jaillissant les uns des autres,
leurs formes varient ; tant  le mélange <les> échange par division.

22


 (1). La traduction du fragment n°15 a été réalisée par Henri Tournier sur le newgroup news://news.wallonie-en-ligne.net/nzn.fr.langue.grecque le 14 janvier 2000. Elle est publiée ici avec son accord.
(2). La traduction du fragment n°20 a été réalisée par Henri Tournier sur le newgroup news://news.wallonie-en-ligne.net/nzn.fr.langue.grecque le 28 février 2000. Elle est publiée ici avec son accord.


Retour aux Jardins de Lucullus ou Etre et Non-être ( Elementalisme )
Robin Delisle