pirowski4.gif (5099 octets)

tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

-

-

HISTORIA | DIONIZOS | MAPY | DOMY | GALERIA | DRZEWO

STRONA RODZINNA

- plflag.gif (948 octets)

tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

HISTORY | DIONIZOS | MAPS | HOUSES | GALLERY | TREE

FAMILY HOME PAGE

gbflag.gif (984 octets)

tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

-

Na tej i następnych stronach znajdują się informacje dotyczące historii rodziny Pirowskich.

On the following pages you will find - at the moment partly in Polish and partly in English - some  information related to the Pirowski family, including pictures, family trees, maps and so...


tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

 

A oto czego można się dowiedzieć na następnych stronach :

On the following pages you  will find the following  information about :


tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

 

 • HISTORIA i historie, ważne i te mniej ...Czy wiesz, że najstarszy jak dotąd zapis dotyczący Wacława Pirowskiego pochodzi z 1520 roku...

 

 • Zobacz też dlaczego w Aktach Ziemskich Anno Domini 1566. Nobiles Stanisław, Jan i Wawrzyniec Pirowscy są stroną w procesie.

Zobacz jak wygląda ten unikalny dokument teraz w pełni przetłumaczony z łaciny na polski...

Jak Wielmożny Pan Stanisław Ścibor z Wielkiego Rylska Rylski praw swoich próbował dochodzić w roku 1737...

 • Sprawdź listę uprawnionych do głosowania w Koźmicach Wielkich w wyborach parlamentarnych w 1870 roku...(uporządkowane według nazwisk, nr domu a także według wysokości płaconego podatku). Warto wiedzieć, iż ku wielkiemu oburzeniu ówczesnych władz austriackich, wszyscy uprawnieni do wyborów... odmówili w nich udziału. Potwierdza to stosowny protokół, który informuje, że mimo intensywnych namów cała wieś zbojkotowała głosowanie argumentując, iż ich przedstawiciele w parlamencie wiedeńskim tak czy owak nie mają i na nic nie będą mieć wpływu.
 • Zobacz jak wyglądały dożynki w Koźmicach Wielkich w 1938 i 1939 roku...
 • W roku 1980 oprawcowane zostaje przez krakowskie Pracownie Konserwacji Zabytków tzw. Studium Ruralistyczne na temat Koźmic Wielkich i Koźmic Małych. Opisuje i ilustruje ono historię, stan zabudowań i pejzaż ówczesny tej okolicy. Jest to jedyny nam znany przykład tak wyczerpującej i starannej prezentacji poświęconej tym miejscowościom.
 • HISTORY - some that's important, some that's curious  ...Do you know that the oldest written information about Pirowski family is from 1520...
 • See also why the nobles, Stanisław, Jan and  Lawrence Pirowski are mentionned in old archives  Anno Domini 1566.

Now you can see this unique document now translated from latin into polish

 

 • Look at the list of the voters of Kozmice who were authorized to take part in the parliamentary elections in 1870 (classified by name, number of the house or the tax due). You should know that with the disappointment of Austrian authorities  of that time, all the people authorized to vote actually refused to take part in this vote. This fact is confirmed by the protocol which informs that in spite of the efforts provided by the authorities, all the village boycotted these election while arguing that in any event the elected officials would not have any influence at the Parliament in Vienna.

 

 • In 1980 a specific study was prepared about the history, old buildings of Koźmice Wielkie i Koźmic Małych. . It includes several pictures and old maps.


tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

 

 • DYONIZY PIROWSKI - i jego przygody w 1700 r w Pradze.

  Niewiele osób wie, że 300 lat temu do stolicy Czech trafił Dionizy Pirowski (prawdziwe - w odróżnieniu od zakonnego - jego imię to Wojciech).

  Był to człowiek wykształcony, znający dobrze historię także zaznajomiony z sytuacją polityczną ówczesnej Europy. Do naszych czasów zachowały się w Pradze jego własnoręcznie pisane po łacinie przemyślenia.
  Dziś nareszcie publikujemy pełny tekst w oryginale...
  Ten nasz pra-kuzyn zainteresował czeskich historyków na tyle, że doczekał się dwóch publikacji z których jedna jest tu właśnie przetłumaczona po raz pierwszy na polski ... Dziś, dzięki ich uprzejmości  - i na tyle na ile można polegać na starych przekazach - wiemy, iż pochodził on z kresów, z okolic Łucka nad rzeka Styr.  Od dziś też publikujemy tłumaczony tekst jego przesłuchań

 • DYONIZY PIROWSKI - and his adventures in 1700 in Prague.

  You probably don't know that 300 years ago Dionisius Pirowski arrived in Prague (Bohemia) ...

  He was an educated man, knowing well history and the political situation in Europe at that time. Its reflexions written in Latin were found recently in Prague.
  Now the entire text is published on our website...


tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

 

 • MAPY - Zobacz skąd prawdopodobnie wywodzą się najdawniejsze korzenie rodziny Pirowskich. Czy prawdopodobnym jest iż pochodzili oni z miejscowości Pirowy ?...Tak przynajmniej sugerowałyby przekazy pisane z XVI-go wieku...

  Czy Pirowski i Pirovski mają coś wspólnego ze sobą ?

Numeracja domów w Koźmicach to skomplkowana sprawa. Zmieniały się one wiele razy. Oto w miare aktualna mapka  wskazująca numery domów.

 

 • MAPS - Look where our roots are...


tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

 


tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

 

And also something you will never find anywhere else:  First International Address Book of the Pirowski family - including relatives from, Poland, USA, France and Germany...

NEW - Now the NEW  list of over 7000 individuals related to the history of the family. The list starts in 1629...


tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

 

 • DRZEWO GENEALOGICZNE - wielkie 11-to pokoleniowe drzewo stojące na mocnych korzeniach w Koźmicach Wielkich koło Wieliczki...a także inne mini gałązki obecnie usytuowane w USA, Francji, z których większość wywodzi się z Koźmic...

 

 • GENEALOGICAL TREE - a large family tree including 11 generation with roots in Koźmice Wielkie near Wieliczka and Cracow. In addition small branches from USA, and France with an unknown relation with THE tree...


tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

 


tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

-

uaktualniono - 27-07-2006 - updated

HISTORIA | DIONIZOS | MAPY | DOMY | GALERIA | DRZEWO |

napisz do nas - contact us

adresemail.gif (431 octets)

http://www.szpnr1.republika.pl/