DRZEWOGENEALOGICZNE

FAMILYTREE

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące drzewa genealogicznego rodziny Pirowskich.

*

Wielkie drzewo - wszystkie poniższe informacje i wiele wiele innych składają się na wielkie drzewo i ponad 7000 postaci bliszych i dalekich krewnych bądź spowinowaconcyh osób. Wiele danych wymaga uzupełnienia a niektóre skorygowania - stąd prośba o przesyłanie na adres emailowy na dole tej strony dodatkowych informacji , korekt i zdjęć. (Zobacz drzewo)


On this page you will find several information about Pirowski family tree.

*

The Family Tree - All information herebelow any many others contributed to build a big pedigree composed of over 7000 individuals, close and distant relatives. Many information still require refinement or corrections. Please feel free to contact us via the email address at the end of this page and share with us all information or pictures related to the above . (See theTree)

Przez dłuższy czas jedyne informacje pozwalające na konstrukcję drzewa genealogicznego jakimi dysponowaliśmy dotyczyły osób, których rodzinne korzenie - bliższe lub dalsze - wyrastają z okolic Wieliczki koło Krakowa (wieś Koźmice Wielkie i Małe) i obejmują okres od początków XVII wieku. Od niedawna, kilka fragmentarycznych danych pozwoliło na ukazanie innych gałązek.Chronologicznie można wyodrębnić następujące gałęzie najpierw spoza okolic Krakowa :

  •  

    Wacław Pirowski - ur. około roku 1480 - to w zasadzie jedna osoba, (patrz też na stronie HISTORIA) którą  jako najstarszego przodka wymienionego w jednym z herbarzy wyjątkowo awansowaliśmy do rangi gałązki. Spotykamy się z tą postacią około roku 1520 w archium Metryki Koronnej.

  • Stanisław Pirowski - ur. około roku 1540 - to też bardzo skromna gałązka, ale ciekawa z racji tej, iż wiemy, że pochodziła z miejscowości Pirowy. (patrz też na stronie HISTORIA)

  • Dionizy vel Wojciech Pirowski - ur. w 1666 w okolicy Łucka na Wołyniu - to inna mikro gałązka ale jednocześnie jedna z najciekawszych postaci...(patrz też na stronie DIONIZY)

Niewiele wiadomo na temat dalszych losów tychże właśnie Pirowskich. Trudno powiedzieć czy i kiedy ich potomkowie trafili w okolice Krakowa a dokładniej Wieliczki.

Bo to właśnie z Galicyjskimi Koźmicami Wielkimi wiąże się zasadnicze i dobrze udokumentowane drzewo genealogiczne sięgające swymi korzeniami przełomu XVI i XVII wieku. Trafiliśmy choćby na informację iż 8-4-1629 urodził się Wojciech Pirowski syn Wawrzyńca. Jak może niektórzy pamiętają z lekcji historii w Królestwie Polskim panował wtedy król Zygmunt III Waza no a rok 1629 to pełnia konfliktów ze Szwecja. Kraków nie jest już stolicą. Z kilka lat a dokładnie w 1633 Władysław IV zostanie królem....

No ale wróćmy do historii rodzinnych. Na dziś, uporządkowana i nieprzerwana część drzewa bierze początek w osobie Stanisława Pirowskiego ur. około roku 1690 w Koźmicach Wielkich. Jego wnukowie tj Kacper Pirowski (ur. w Koźmicach Wielkich koło Wieliczki w roku 1745) i Jacenty "Hiacynt" Pirowski (ur. tamże ok. roku 1756) dali początek dwom gałęziom drzewa rodzinnego rozłożonego na przestrzeni ok. 300 lat i jedenastu pokoleń aż do czasów współczesnych.

Potomkowie Hiacynta związali się z domem nr.14 a gałązka Kacpra wyrosła z domu nr.5 - ciągle w Koźmicach Wielkich.

Translation is pending.

Niezależnie od tego wielkiego drzewa wiemy o istnieniu kilku gałązek geograficznie oddalonych (Francja, USA, Łódź) których nie udało się zlokalizować wobec drzewa Koźmickiego ale jest spore prawdopodobieństwo iż niektóre z nich wywodzą się z owego wielkiego drzewa. 

Teodor Pirowski - ur. w roku 1895 w Warszawie - gałązka złożona wyłącznie z osób mieszkających dziś we Francji- głownie w okolicy Valence.

Paul (Paweł) Pirowski - który wyemigrował do USA na początku tego wieku to niewielka gałązka najprawdopodobnie będąca skoligowacona z Kacprem.

Pirowscy z centralnej Polski - w przygotowaniu. I oni też - na tyle na ile wiemy - pochodzą spod Krakowa.


Czyli wszystkie - lub prawie - więźi zdają się prowadzić do Koźmic koło Wieliczki (okolice Krakowa)

Tajemnicą pozostaje też - jak narazie - ewentualne powinowactwo z osobami o nazwisku Pirovski które spotkać można na terenach dawnej Jugosławii i Bułgarii. Zobacz co udało się na ten temat ustalić...dalej

-tlo 150 polprzezr.gif (927 octets)

START | HISTORIA | DIONIZOS | MAPY | DOMY | GALERIA | DRZEWO |

adresemail.gif (431 octets)

 

updated : 16-07-2006