updated : 01-02-2004

MAPY

MAPS


Na tej stronie znajdują się odnośniki do stron zawierających mapki i plany miejsc bezpośrednio lub pośrednio związanych z losami rodziny Pirowskich.On this page you will find information and links to pages with maps of areas directly or indirectly related to the history of the Pirowski family


BARCZKOWICE - na pozór nic nie łączy tej miejscowości w okolicy Kamieńska i Piotrkowa Trybunalskiego z historią rodziny Pirowskich. A jednak, w XVI wieku mieszkała w tej okolicy rodzina o tym nazwisku.

Tak przynajmniej wynika z Akt Ziemskich z tamtego okresu wspominających między innymi o Nobile Wawrzyńcu Pirowskim z Barczkowic.

mapbarczkowice1.gif (10366 octets)

Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego - ludzie w końcu podróżowali i w tamtych czasach - gdyby nie fakt, iż znajduje się tam tuż obok maleńka wieś Pirowy. Na poniższej mapce tej maleńkiej osady coprawda nie widać ale liczy ona dziś około 20-tu domów. Po Pirowskich jednak chyba nie pozostało żadnego śladu...

BARCZKOWICE - could this small village located in central Poland near  Kamieńsk and Piotrków Trybunalski have something to do with the history of the Pirowski family ?    In the 16th century there was already a Pirowski family living there.

This is what we found in old documents which mention Lawrence Pirowski from Barczkowice.

Obviously there's nothing special in this fact - people have always moved around  - except the fact that there's a small village named Pirowy near Barczkowice. On the map below, this village is not mentionned  but it still exists today with some 20 houses. However there aren't any Pirowski living today...

mapbarczkowice2.gif (11493 octets)

Pirowy - Pirowski... czy coś z tego wynika ?. Może tak, a może nie. Istnieje jednak pewne prawdopodobieństwo, iż tak naprawdę to najgłębsze korzenie rodziny pochodzą właśnie stamtąd, z centralnej Polski. Czy stamtąd przenieśli się do Koźmic czy gdzieś indziej - trudno dociec. Pirowy - Pirowski... can we conclude something from this ? Maybe yes, maybe no. But it's highly probable that the deepest roots of our family are there in central Poland. In the Polish language, Pirowski can mean "from Pirowy". Have they had moved from there to Kozmice or someplace else - it's difficult to say.

 

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z roku 1887 wymienia Pirowy w ten oto sposób :

 

 

A Geographical Dictionnary of the Kingdom of Poland   from 1887 mentions Pirowy as follows :

slownik_geograficzny_pirowy.jpg (26509 octets)

Jak widać słownik wymienia też Pirowszczyznę...obecnie na Białorusi. Czy i jaki związek ma ta miejscowość z rodziną - nie wiadomo.

map.gif (6811 octets)

Dla ścisłości warto dodac tylko, iż Pirowy wymienia także spis miejscowości w PRL łączący ją z osadą Chrzanowice.

Zobacz też na inne mapki poniżej...

This dictionnary mentions also Pirowszczyzna...now being pqrt of Belarus

map1.gif (11876 octets)

1847

 

KOŹMICE WIELKIE - unikalna mapa z roku 1847.

 

KOŹMICE MAŁE - unikalna mapa z roku 1847.


KOŹMICE WIELKIE - the map from 1847.

KOŹMICE MAŁE - the map from 1847.

1901

KOŹMICE WIELKIE I MAŁE - mapa z roku 1901 - (skala 1/18 000) ...

 

KOŹMICE WIELKIE I MAŁE - map edited in 1901- (skala 1/18 000) ...

 

1935

MAPA OKOLIC WIELICZKI - wygląda na mapę wojskową z 1935 roku

MAP OF WIELICZKA AREA - seems to be a military map from 1935

2000

MAPA OKOLIC WIELICZKI - mapa współczesna - (skala 1/50 000) ...

MAP OF WIELICZKA AREA - contemporary map - (scale 1/50 000) ...

2000

 km_tablica.gif (788 octets)

kw_tablica.gif (1238 octets)

 

KOŹMICE WIELKIE I MAŁE - mapa współczesna - (skala 1/18 000) ...

KOŹMICE WIELKIE - strefa południowa- NUMERY DOMÓW- - mapka ukazująca numerację domów taka jak obowiązuje obecnie. Była ona wielokrotnie zmieniana na przestrzeni wieków przy okazji zmian granic gminy i reform administracyjnych ...

KOŹMICE WIELKIE - strefa północna- NUMERY DOMÓW

 

KOŹMICE WIELKIE I MAŁE - contemporary map - (skala 1/18 000) ...

KOŹMICE WIELKIE - south part - NUMBERS OF HOUSES - - this map shows the numers of houses as applicable these days. These numbers has changed several times over the last centuries ...

KOŹMICE WIELKIE - notherrn part- NUMBERS OF HOUSES

 

WIELICZKA - zobacz jak wyglądało miasto w 1645 roku...zobacz też jak wygląda kościół św. Klemensa... WIELICZKA - see the view of the city (known for its old salt mines) from 1645... and see  St. Clement Church

 

MACEDONIA - to tez ciekawy temat...wielokrotnie słyszałem opinie jakoby istniały jakieś związki rodziny Pirowskich z... Bałkanami. Jedni mówią iż któryś z praprzodków przywędrował z południa Europy inni wspominają o kimś kto tam wyemigrował... Na poparcie tych tez używa się argumentu dotyczacego dominującego typu urody Pirowskich którzy są z reguły ciemnowłosi, czarnoocy - jednym słowem nic z tradycyjnego słowianina północy.
Nawet Dionizy Pirowski, którego przygody w Pradze w roku 1700 dostępne są na sąsiedniej stronie, został opisany przez jemu współczesnych jako "ciemnej karnacji i czarnooki".

Ponadto Bałkany tj. tereny byłej Jugosławii, Bułgarii, Macedonii są jedynym znanym nam miejscem na świecie gdzie od dawna spotkać można nazwisko Pirovski (pisane przez "v" a nie przez "w"). USA i Francja są zaś terenami osiedlenia stosunkowo niedawnej emigracji z Polski.

Jakiekolwiek poszukiwania w tym temacie są bardzo trudne ale przypadkowo udało nam się zdobyć kilka ciekawych informacji dzieki uprzejmości jednego z internautów z Warny (Bułgaria).

A oto co udało się ustalić :


adresemail.gif (431 octets)