Stare Domy Rodzinne

Na tej stronie znajdują się odnośniki do stron zawierających informacje dotyczące domów (np. w Koźmicach) związanych z losami rodziny Pirowskich.

Old Family Houses

Here you will find a few links to some pages presenting the old Pirowski family  houses in Poland such as those in Koźmice...c_immo.gif (1122 octets) DOM NR 6 w Koźmicach Wielkich - czyli tzw. dwór ...
c_immo.gif (1122 octets) THE HOUSE nr. 6 in Koźmice Wielkie near Cracow (Poland)...
c_immo.gif (1122 octets) DOM NR 5 w Koźmicach Wielkich - jeden z najstarszych w okolicy ... c_immo.gif (1122 octets) THE HOUSE nr. 5 in Kozmice Wielkienear Cracow (Poland)...one of the oldest in the village...
c_immo.gif (1122 octets) DOM NR 14 w Koźmicach Wielkich - trudno go znaleźć ... c_immo.gif (1122 octets) THE HOUSE nr. 14 w Komice Wielkie - near Cracow (Poland) - it's difficult to find it today...
c_immo.gif (1122 octets) DOM Józefa Pirowskiego w Krakowie - z roku 1936... c_immo.gif (1122 octets) THE HOUSE of Jozef Pirowski in Cracow - built in 1936...