ZWIEDZAJĄC KOŹMICE MAŁE

Opracowanie naukowe z początku lat 1980-tych opisujące specyfikę wsi, jej charakterystyczną architekturę i ciekawostki.

VISITING KOŹMICE MAŁE

The specific study made at the begining of the 1980's about the key features of the village including the pictures presenting its architecture and all kind of curisities,